Jouw vertrekpunt

Digital Readiness Scan

Een digitaal transformatietraject gaat over meer dan het implementeren van nieuwe systemen. Een organisatie wordt zodanig veranderd en opgelijnd dat het in staat is snel en gemakkelijk nieuwe technologieën te implementeren en de voordelen ervan te benutten. Dat stelt zowel eisen aan de technologische basisvoorzieningen als aan het aanpassingsvermogen van een organisatie. Een succesvolle digitale transformatie vereist hierin een zeker basisniveau.

Tijdens de Digital Readiness Scan wordt geïnventariseerd of het benodigde basisniveau aanwezig, of dat er nog elementen verder ontwikkeld moeten worden om het basisniveau te behalen. In het laatste geval zal in de rapportage worden aangegeven welke elementen dat zijn en welke vervolgstappen daarvoor gezet moeten worden.

  • In welke mate is er uniforme/geïntegreerde data beschikbaar binnen de organisatie?

  • In hoeverre zijn de (werk)processen binnen de organisatie geuniformeerd?

  • Beschikt de organisatie over bekwaamheden op het gebied van datamanagement en -analyse?

  • Hoe sterk is de integratie tussen Business en IT?

Om de organisatorische verandercompetenties te beoordelen worden onder meer de volgende vragen beantwoord:

  • Beschikt de organisatie over een visie op digitale transformatie en in hoeverre is deze gedeeld en bekend binnen de organisatie?

  • In welke mate is de organisatie actief betrokken en aangehaakt bij het veranderingsproces?

  • Is er een roadmap voor het transformatietraject?

  • Beschikt de organisatie over skills en competenties om een dergelijke roadmap op te stellen, te begeleiden en aan te sturen?

digital readiness scan

Het resultaat

Het resultaat van de Digital Readiness Scan wordt geleverd in een rapportage die mondeling aan u wordt toegelicht. Verder kunnen deze resultaten als input dienen voor een Digital Transformation Plan.

Meer weten?

Neem contact op voor kennismaking

Via Skype of bij jou op kantoor