Pijlers, Prioriteiten en Principes

Praktisch In Transformatie

Complexiteit verdient eenvoud.
Daarom werken wij met de PIT Cirkel.
4 pijlers, 5 prioriteiten, 12 principes.
De kern van onze werkwijze.
De basis voor onze aanpak.
PIT 11-19 Prioriteiten Pijlers Principes zl
de basis onder een digitaal fundament

Pijlers

Een goed digitaal fundament onder je bedrijf, staat op 4 pijlers.

Zij vormen de kern van de PIT Cirkel.

PIT 10-19 Illustraties Pijlers
Inzicht

Inzicht in je situatie. Een eerlijk zelfbeeld.
Weet hoe je bedrijf nu werkt, wat gebeurt waar en hoe.
Waar loopt het goed, wat kan beter.
Start met een overzicht als deze.

Holistisch.
Zorg voor een compleet beeld. Je organisatie is een systeem.
Als je niet het complete systeem overziet creëer je deeloplossingen en mis je het doel.

Essentie.
Begrijp de essentie van je bedrijf.
Wat doet het, wat gebeurt er?
Laat je zicht niet vertroebelen door bestaande kaders, structuren en details.


Visie

Creëer een beeld van de toekomst.
Niet met een glazen bol, maar door te kijken naar je bedrijf en zijn omgeving.
Kijk naar de essentie van je bedrijf.
Hoe werkt die essentie in de toekomst, hoe wordt die ondersteund.

Creëer van daaruit een concreet beeld van jouw bedrijf in die toekomst.
Ambitieus, maar realistisch en haalbaar.
Maak het concreet en visueel.

Adresseer datgene wat nu niet goed loopt (Inzicht).
Geef antwoord op de bedreigingen die je verwacht.
Bereid je voor op de kansen die je ziet.

En dit alles met deze mindset:
Digitaal = normaal. Ambachtelijk = niet normaal.


Strategie

Beschrijf het pad van je huidige situatie naar de Visie.
Wat heb je nodig om je Visie te realiseren en wat moet je daarvoor doen.
Benoem haalbare, overzichtelijke stappen.

Wees tegelijk reëel en flexibel. De koers is belangrijker dan de stappen.

Loslaten.
Wat je aandacht geeft groeit.
Stop zo snel mogelijk met de onwenselijke elementen in je bedrijfsvoering.
Stop energie, tijd en geld in de gewenste elementen.

Lees meer over de 5 kenmerken van een goede digitale strategie.


Gerichte Actie

Geen verandering zonder actie.
Een strategie wordt pas waardevol als er executiekracht tegenaan wordt gezet.

Aanpakken, in beweging komen, aan de slag.
Niet zomaar actie, maar Gerichte Actie.
Met zomaar actie ben je druk.
Met Gerichte Actie boek je resultaat. En wordt je het bedrijf dat je wil zijn.

Het raakvlak van je bedrijf

Prioriteiten

Digitalisering raakt je bedrijf op 5 vlakken.

Net als je goede digitale strategie.

Dat raakvlak bestaat uit de 5 prioriteiten van je bedrijf:

De interactie en relatie met je klanten.

De processen binnen je bedrijf.

Blijheid en productiviteit van je medewerkers.

De positie van jouw bedrijf in de keten.

Jouw product of dienst.

PIT 11-19 Prioriteiten
Klanten

Onder invloed van de oneindige mogelijkheden in deze digitale tijd verwachten klanten steeds meer van jouw bedrijf.

Meer (self)service, meer en betere informatie, kortere reactietijden, oneindige bereikbaarheid.

Klanten verwachten zekere digitale prestaties van jouw bedrijf.

Jij moet aan die verwachtingen voldoen en zelfs overtreffen. Om je klanten uit de klauwen van je concurrent te houden.


Processen

De snelheid van informatie bepaalt de snelheid van processen.

De kwaliteit van informatie bepaalt de kwaliteit van processen.

Digitalisering heeft een grote invloed op zowel de snelheid als de kwaliteit.


Medewerkers

Net als klanten hebben ook medewerkers digitale verwachtingen.

Niemand vindt het leuk om te werken in inefficiënte, handmatige werkprocessen.

De mogelijkheden zijn steeds beter bekend.

Zonder digitale vooruitgang in je bedrijf raak je blije medewerkers kwijt.

Met digitale vooruitgang blijf je een aantrekkelijke werkgever.

En je medewerkers worden productiever.


Keten

Het succes van jouw bedrijf wordt voor een deel bepaald door jouw positie in de keten.

En die wordt weer voor een groot deel bepaald door de informatie die je uitwisselt en gebruikt.

Door de manier waarop je dat doet. En door wat je ermee doet.

Als het voor ketenpartijen lastig is om informatie met jou uit te wisselen, ben je een onaantrekkelijke ketenpartner. En je maakt het voor jezelf onnodig lastig.


Product

Producten en diensten kunnen op verschillende manieren worden geraakt.

In het meest extreme geval verandert een fysiek product in een digitaal product of dienst. Denk bijvoorbeeld aan Spotify.

Maar er zijn vele andere minder vergaande mogelijkheden waarbij een fysiek product een digitale (service) uitbreiding of een digitale variant krijgt. 

Ook hier geldt dat klanten steeds hogere verwachtingen hebben.

Scherphouders tijdens executie

Principes

Een goede digitale strategie is waardeloos zonder effectieve actie.
De principes voorkomen digitale drama's.

PIT 11-19 Principes
Weten, begrijpen, eigenaar

Neem controle en eigenaarschap over de verandering van je bedrijf.
Zorg dat je snapt wat er wordt gedaan. 
Neem eigenaarschap over alle besluiten onderweg. 
Omarm het, doorleef het. 
Zodat je begrijpt hoe je gekomen bent waar je uitkomt.


Snelheid

Laat zien dat er iets gebeurt. Dat verandering aan de gang is. 
Zodat het geen bedrijfsmythe wordt.
Maar dat het menens is. 
En er geen ontkomen meer aan is. 
Dan wordt iedereen wakker en alert.

Streef niet naar perfectie. 
Zorg voor een korte feedbackloop, goede ondersteuning en een hoog aanpassingsvermogen.


Regel digitaliseren, uitzondering organiseren

Digitalisering vereist uniformiteit binnen je organisatie. 
Dezelfde gevallen, in dezelfde omstandigheden, op dezelfde manier afhandelen.  
Bestempel alles wat niet makkelijk binnen dit soort regels te vatten is als uitzondering.
Besluit vervolgens om uitzonderingen af te schaffen, óf om ze zo efficiënt mogelijk te organiseren.


Klein maken en overzicht

Probeer niet alles in één keer op te lossen. 
Baken af als het te complex wordt. Zodat je overzicht houdt.
Beter een oplossing voor een klein gebied dan helemaal geen oplossing.


Proces, waarde en functie voor systeem

Denk niet in systemen wanneer je behoeftes analyseert. 
Denken in systemen beperkt je. 
Denk in het proces dat ondersteund moet worden, welke waarde geleverd, welke functies geboden.
En pas daarna in systemen.


Vaste koers, flexibele route

Wees hard en standvastig op de koers. 
Wees flexibel in de route.
Dat is de enige manier om je doel te bereiken en obstakels onderweg te omzeilen.


Werken in streams

Bij high impact trajecten krijg je te maken met uiteenlopende onderlinge belangen, snelheden en referentiekaders. 
Bijvoorbeeld omdat meerdere afdelingen betrokken zijn. 
Werken in streams is een manier om hiermee om te gaan.


Iedereen verantwoordelijkheid

Dat geldt voor iedereen in de organisatie. Op alle niveaus.
Wie zich onttrekt of over wordt geslagen, raakt los van de verandering. 
En wordt later een bedreiging van het succes.


Rust en reinheid = plezier en imago

Probeer niet elke verandering te verantwoorden in een directe business case. 
Hou het simpel door te omarmen dat digitalisering bijdraagt aan rust en reinheid in je bedrijfsproces. 
Dat zorgt direct voor meer werkplezier (niemand vindt het fijn om in een inefficiënt proces te werken) en een beter imago (meer snelheid, minder fouten).


Denken in niveaus

Veel mensen kunnen maar in één niveau tegelijk denken. 
In sessies waar bijvoorbeeld gesproken wordt over gewenste functionaliteit gaat het mis als verschillende mensen op verschillende niveaus praten en denken.
Wees je daarvan bewust. Grijp in, faciliteer of voorkom het.


Loslaten en integreren

Steek energie in het loslaten en oplossen van alles wat niet past bij het bedrijf wat je wil zijn. 
Zolang je dat niet doet, blijft het oude bestaan en het nieuwe bedrijf een droom.
Steek ook energie in het integreren van nieuwe ontwikkelingen. 
Anders blijven het leuke initiatieven in de kantlijn van de oude organisatie.


Stuwkracht

Zorg voor stuwkracht. 
Ander verlies je snelheid en momentum. 
Dan wordt de verandering een dood paard.
Beleg stuwkracht hoog in de organisatie.

Onze Trajecten

Twee trajecten om van digitaal gedoe af te komen.
De Oriëntatie geeft je een eerste inzicht.

icoon_PIT_grijs_DIAP_Digital_Transformed_Scan_RGB

De Oriëntatie

Maak in 1 week een vliegende start.

Meer informatie
icoon_PIT_grijs_DIAP_Digital_Transformation_Scan_RGB

Traject Op Koers

Neem in 10 weken grip op digitaal gedoe.

Vliegende-start-garantie!

Meer informatie
icoon_PIT_grijs_DIAP_Digital_Realisation_Scan_RGB

Traject Aan de Slag

Van aanmodderen naar aanpakken.

Meer informatie

PIT heeft gewerkt voor:

logo's
  • Business First in denken en praten.

  • Complexiteit maken we visueel en begrijpelijk - voor iedereen.

  • Business driven digitale koers - concrete verbinding tussen business en digitaal.

  • Ontwikkeling van je organisatie - zowel technisch als menselijk vlak.

  • Ontwerp én realisatie - dus praktisch, haalbaar, realistisch.

  • Concrete trajecten met vaste prijs en doorlooptijd + match-garantie.

  • Geen dikke PowerPoints.

  • Geen zware sessies die de operatie platleggen.

  • Kleine teams - we komen niet je Toko overnemen.

  • We hebben humor én kunnen communiceren ;-).

Scroll naar top